Hinkalo.fi ei ole enää saatavilla täällä. Testaa aitomaaseutu.fi sijaan.

Katsaus Suomen maatalouteen

Suomi on eräs pohjoisimmista maista, jossa harjoitetaan maanviljelyä. Vuonna 2011 arvioitiin Suomen maapinta-alasta olevan maatalousmaata noin yhdeksän prosenttia. Vertailun vuoksi rakennettua maata oli 4,4 prosenttia ja metsä- sekä kitumaata 77 prosenttia. Maatilan hoito on rankkaa työtä ja tarvitsee kevyemmät huvit, joita on saatavilla Nettikasinovertailu.info -sivustolta!

Maatilojen rakenne


MTK:n mukaan maassamme oli vuonna 2017 noin 48 500 maatilaa, joista luomutiloja oli noin 9,5 %. Keskimääräinen peltoala tilaa kohden oli vuonna 2017 47 hehtaaria.

Suomen sisällä maantieteelliset olosuhteet ja ilmasto vaihtelevat jonkin verran, joten myös maatalouden rakenne vaihtelee maassamme. Etelä-Suomessa kasvukausi on Ruokatiedon mukaan pohjoista pitempi, joten maamme viljatilat ovat keskittyneet etelään. Pohjoisessa maapinta-ala on suuri, mutta tilojen määrä pieni kasvukauden lyhyydestä johtuen.

Ruokatiedon mukaan lypsykarjatalous on Suomen kotieläinsektoreista suurin. Lypsykarjatilat ovat keskittyneet erityisesti Pohjois-Pohjanmaalle ja Pohjois-Savoon. Kasvihuonetuotanto on keskittynyt Pohjanmaalle ja Varsinais-Suomeen, kun taas siipikarjatuotanto on pääosin Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Maatalouden taloudellinen merkitys


Luke julkaisi viime vuonna raportin, jonka tietojen perusteella voimme arvioida maatalouden taloudellista merkitystä. Maa- ja puutarhatalouden tuotos oli raportin mukaan 4,4 miljardia euroa vuonna 2015, mikä oli 7,1 % edellisvuotta vähemmän. Kun hankintoihin kului 3,3 miljardia euroa, oli arvonlisäys 1,1 miljardia euroa vuonna 2015. Tämä on 20,1 % edellisvuotta vähemmän. Raportin mukaan maatalous investoi vuonna 2015 reilun miljardin euron verran, mikä vastaa noin 2,5 prosenttia maamme kokonaisinvestoinneista.

Luken mukaan vuonna 2015 maahan tuotiin elintarvikkeita 4,8 miljardin euron arvosta, kun taas elintarvikevienti oli 1,4 miljardia euroa. Elintarvikealan kotimaisuusasteeksi Luke arvioi noin 78 %.

Maataloudella on vähenevä, mutta paikoin hyvin merkittävä vaikutus työllistäjänä. Koko maan työvoimasta maatalous kattoi Luken mukaan 3,4 % vuonna 2015. Etelä-Pohjanmaalla maatalouden osuus työvoimasta oli lähes 11 prosenttia, ja elintarviketeollisuus mukaan lukien noin 15 prosenttia. Uudenmaan alueella Luke kertoo maatalouden työllistävän vain alle prosentin työvoimasta.